PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT

Jsme odborníci

Jako pojišťovací makléř máme potřebné odborné znalosti a známe nabídku pojistných produktů většiny pojišťoven působících na našem trhu. Na základě našich znalostí a zkušeností umíme identifikovat rizika a na základě jejich analýzy vybrat pojistné produkty vhodné pro krytí těchto rizik. Takovéto znalosti a schopnosti většinou zaměstnanci podniku nemají. Nemusí identifikovat veškerá rizika, je pro ně obtížné a pracné se dobře zorientovat v nabídkách tolika pojišťoven. Jsme zástupcem klientových zájmů, stojíme na jeho straně a tak mu doporučíme nejvhodnější pojistné krytí.

Úspora času a nákladů

Díky profesionálně zpracovaným podkladům a odborně vedenému vyjednávání s pojišťovnami získáme pro podnik nižší cenu pojistného, čímž ušetříme podniku provozní náklady.

Ušetříme podniku čas nutný na přípravu podkladů pro pojišťovny, poptávku pojistných programů, výběr nejvhodnějšího pojištění, správu smluv a jejich obnov anebo vyřizování pojistných událostí.  Tím opět šetříme provozní náklady za lidi, kteří by se těmito činnostmi zabývali.

Průběžná správa smluv

Zajistíme pro podnik profesionální správu pojistných smluv. V průběhu pojištění hlídáme, zda pojistná smlouva neustále odráží skutečný stav v podniku a aby změny ve společnosti byly promítnuty do pojistné smlouvy.

Pomoc při likvidaci

Dbáme na to, že v případě pojistné události klient bude odškodněný pojišťovnou včas a v odpovídajícím rozsahu. Zajistíme předání potřebných podkladů na pojišťovnu a za klienta se staráme o kompletní vyřízení agendy.